Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Enam (6) Hukum Pokok Dalam Agama Islam


Enam (6) Hukum Pokok Dalam Agama Islam
image : pixabay

Dalam agama Islam kita mengenal adanya enam (6) hukum pokok yang menjadi dasar bagi umat Islam dalam melakukan ibadah dan dalam hubungan antar sesama manusia. Keenam hukum pokok tersebut perlu untuk di ketahui dan di pelajari oleh seluruh umat muslim karena dengan mengetahuinya maka kita tidak akan salah dalam melangkah.

Keenam (6) hukum pokok dalam agama Islam tersebut adalah :

1. Wajib
2. Sunah
3. Halal
4. Haram
5. Makhruh
6. Mubah

Berikut ini akan saya jelaskan satu persatu tentang keenam hukum pokok dalam agama Islam tersebut, yaitu :

1. WAJIB

WAJIB atau fardlu adalah suatu perkara yang apabila kita kerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila kita tinggalkan atau lalaikan akan mendapatkan dosa.

Wajib (Fardlu) dapat di bedakan menjadi dua macam, yakni :

a. Wajib (Fardlu) 'Ain

Fardlu 'Ain adalah suatu perkara yang wajib di kerjakan oleh setiap muslim baik laki - laki maupun perempuan yang sudah mukallaf. Mukallaf artinya setiap orang muslim yang dikenai kewajiban atau perintah untuk mengerjakan perintah agama serta menjauhi apa yang di larang oleh agama. Orang mukallaf adalah orang yang sudah melewati masa akil baligh, berakal dan sudah mengerti tentang perintah dan larangan agama.

Contoh fardlu 'ain antara lain : Shalat lima waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadhan dan sebagainya.

b. Wajib (Fardlu) Kifayah

Fardlu kifayah adalah suatu perkara yang wajib di lakukan oleh umat Muslim dan sudah di anggap cukup (gugur kewajibannya) apabila telah ada sebagian umat muslim mukallaf yang mengerjakannya, namun akan berdosa seluruh umat muslim bilamana tidak ada seorangpun yang mau mengerjakannya.

Contoh fardlu kifayah adalah menyembahyangkan jenazah umat muslim dan kemudian menguburkan jenazahnya.

3. SUNAH

SUNAH adalah suatu perkara yang apabila umat muslim mengerjakannya maka dia akan mendapatkan pahala, dan jika meninggalkannya maka dia tidak akan mendapatkan dosa.

Sunah di bagi menjadi dua macam yaitu sunah muakkad dan sunah ghairu muakkad.

Sunah muakkad adalah perkara sunah yang utama dan sangat di anjurkan untuk melaksanakannya.
Contoh sunah muakkad antara lain : Shalat tarawih di bulan Ramadhan, shalat hari raya Iedul fitri, shalat hari raya Iedul Adha dan sebagainya.

Sunah ghairu muakkad adalah perkara sunah biasa.

3. HALAL

HALAL adalah suatu perkara yang di perbolehkan dan tidak ada larangan untuk mengerjakannya.

4. HARAM

HARAM adalah suatu perkara yang apabila kita tinggalkan kita akan mendapatkan pahala dan apabila kerjakan maka kita akan mendapatkan dosa.

Contoh perkara yang haram antara lain : minum - minuman keras, berjudi, berzina, mencuri, berdusta, durhaka kepada orang tua dan sebagainya.

5. MAKHRUH

MAKHRUH adalah suatu perkara yang yang apabila kita kerjakan kita tidak akan berdosa namun jika kita tinggalkan maka kita akan mendapatkan pahala.

Contoh perkara makhruh antara lain : merokok, makan bawang mentah, makan petai atau jengkol, dan sebagainya.

6. MUBAH

MUBAH adalah suatu perkara yang boleh di kerjakan dan boleh juga di tinggalkan. Artinya jika di kerjakan kita tidak berdosa dan jika di tinggalkanpun kita juga tidak mendapatkan dosa.

Itulah enam (6) hukum pokok dalam ajaran agama Islam. Semoga dengan membaca artikel ini pengetahuan kita semakin bertambah dan mampu meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mampir dan membaca artikel di blog santrikmpung.com

Posting Komentar untuk "Enam (6) Hukum Pokok Dalam Agama Islam"