Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Rahasia Kekuatan Ayat Kursi


Rahasia Kekuatan Ayat Kursi

Rahasia kekuatan ayat kursi- Pada prinsipnya semua ayat dan surah yang ada didalam Al-Qur’an pasti memiliki keistimewaan, karena seperti yang sudah kita pahami bahwasannya Al-Qur’an adalah merupakan firman Allah SWT dan juga mu’jizat terbesar yang di berikan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Namun demikian, para alim ulama seringkali memberikan tausiah kepada kita berkenaan dengan amalan - amalan tertentu yang memiliki nilai keutamaan di bandingkan dengan amalan yang lainnya. Para alim ulama tersebut pasti merujuk kepada sebuah dalil sebelum menyampaikan tausiah tersebut kepada kita, karena dalil tersebutlah yang menjadi dasar bagi mereka untuk membenarkan hal yang di sampaikannya kepada kita. 

Sebagai contoh misalnya, bulan Ramadhan dikatakan sebagai bulan yang mulia karena memang ada dalil yang mengatakan dan menguatkan hal tersebut. Pun juga misalnya mengapa hari Jum'at di sebut sebagai hari yang istimewa dan memiliki banyak keutamaan, karena memang ada dalil yang mendasarinya.

Demikian pula akhirnya dengan kedudukan Ayat kursi yang memiliki kedudukan tersendiri dibandingkan ayat-yang lain, karena memang juga ada dalil yang sangat jelas menerangkan hal tersebut.

Rahasia kekuatan ayat kursi yang mulia adalah karena didalamnya terkandung makna tauhidullah, pengagungan terhadap Allah SWT serta penjelasan akan keesaan-Nya dalam kesempurnaan dan kebesaran-Nya, sehingga akan melahirkan penjagaan dan kecukupan bagi siapa saja yang membacanya. 

Di dalam ayat Kursi ini sendiri terdapat lima Asma’ul Husna (nama - nama Allah berdasarkan sifatnya), juga terdapat lebih dari dua puluh sifat Allah, yang diawali dengan menyebutkan keesaan Allah SWT dalam peribadatan dan bathilnya beribadah kepada selain-Nya, kemudian juga disebutkan tentang kemahahidupan Allah SWT yang sempurna yang tidak diiringi dengan kesirnaan.

Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke 255, sebagai berikut: :

اللهُ لآَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَنَوْمُ لَّهُ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي اْلأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَكُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضَ وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Teks latin:
allāhu lā ilāha illā huw, al-ḥayyul-qayyụm, lā ta`khużuhụ sinatuw wa lā na`ụm, lahụ mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ, man żallażī yasyfa'u 'indahū illā bi`iżnih, ya'lamu mā baina aidīhim wa mā khalfahum, wa lā yuḥīṭụna bisyai`im min 'ilmihī illā bimā syā`, wasi'a kursiyyuhus-samāwāti wal-arḍ, wa lā ya`ụduhụ ḥifẓuhumā, wa huwal-'aliyyul-'aẓīm

Artinya:
"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS.Al-Baqarah:255).

Ayat yang terdapat  dalam surah Al-Baqarah ayat ke 255 diatas itulah yang disebut sebagai ayat kursi.
Lalu mengapa ayat tersebut dinamakan ayat Kursi? Apa rahasia kekuatan ayat kursi tersebut?

Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama dan salafus shaleh dalam memaknai nama "KURSI" tersebut, namun demikian perbedaan-perbedaan tersebut adalah pendapat yang saling menguatkan pendapat satu dengan yang lainnya dan bukan pendapat yang menentangnya. 

Berikut ini adalah beberapa macam  pendapat dari para alim ulama tersebut, antara lain:
  • Kata "KURSI" dimaknai sebagai sebuah ruangan yang sangat besar dimana kapasitasnya mampu melebihi langit dan bumi.
  • Kata "KURSI" dimaknai sebagai pemerintahan, kekuasaan, serta kerajaan yang dimiliki Allah SWT.
  • Kata "KURSI" dimaknai sebagai ilmu yang merupakan salah satu sifat Allah Ta’alaa, dan dengan ilmu tersebut maka Allah mampu mengatur seluruh ciptaan-Nya
  • Kata "KURSI" dimaknai sebagai simbol keagungan dan kebesaran Allah SWT.
Dari beberapa pendapat tentang makna dari ayat kursi tersebut bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa makna dari kata "KURSI" pada ayat Kursi adalah merupakan suatu pondasi kebijakan atau hukum-hukum Allah SWT, serta sebagai sebuah simbol dari kekuasaan yang dimiliki oleh Allah SWT. Dan dengan diturunnya ayat tersebut, maka akan dapat memberikan petunjuk atas sifat-sifat Ketuhanan dari Allah SWT secara mutlak dan tidak terbantahkan.

Berdasarkan pada sebuah hadits dari Rasulullah SAW, antara lain menyebutkan tentang keutamaan ayat kursi ini, yaitu:

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ { اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيُّومُ } قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ وَاللَّهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ

Artinya:
Dari Ubay bin Ka’ab ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Hai Abu Mundzir! tahukah kamu, ayat manakah di antara ayat-ayat al-Quran yang ada padamu yang paling utama?” Abu Mundzir berkata: saya menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Beliau bertanya lagi: “Hai Abu Mundzir, tahukah kamu, ayat manakah di antara ayat-ayat al-Quran yang ada padamu yang paling utama?” Abu Mundzir berkata: Saya menjawab, “Allahu laa ilaaha illaa huwal Hayyul Qayyum” Abu Mundzir berkata: lalu beliau menepuk dadaku seraya bersabda: “Demi Allah, semoga dadamu dipenuhi dengan ilmu, wahai Abu Mundzir.( H.R Muslim 810). 

Didalam aalam Ayat Kursi sendiri terkandung tiga macam Tauhid, yakni:
  • Tauhid Uluhiyyah { اللهُ لآَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ }, (Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia).
  • Tauhid Asma wa Sifat { الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (Yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri).
  • Tauhid Rububiyyah { لَّهُ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي اْلأَرْضِ } (kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi). 


Rahasia Kekuatan Ayat Kursi

Berikut ini adalah rahasia kekuatan ayat kursi dan keutamaannya, antara lain :

1. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Qur’an.

Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam telah bersabda dalam haditsnya, sebagai berikut :

عن أُبي هو ابن كعب أن النبي – صلى الله عليه وسلم – سأله أي آية في كتاب الله أعظم قال: الله ورسوله أعلم فرددها مرارا ثم قال: آية الكرسي قال” ليهنك العلم أبا المنذر والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش   (وقد رواه مسلم .. وليس عنده زيادة والذي نفسي بيده إلخ

Artinya:
"Dari Ubay yaitu bin Ka’ab, sesungguhnya Nabi sallallahu’alaihi wa sallam bertanya kepadanya tentang ayat apakah yang paling agung dalam Kitabullah, beliau menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau ulang pertanyaannya beberapa kali. Kemudian dia menjawab, “Ayat kursi.” Maka beliau mengatakan, "Selamat bagi anda wahai Abu Mundzir dengan ilmu anda. Demi yang jiwaku yang ada di tangan-Nya. Sesungguhnya (ayat Kursi) mempunyai mulut dan dua bibir yang disucikan para Malaikat di kaki Arsy." (HR. Muslim)

Dari Abu Dzar Radhiallahu Anhu, bahwasannya ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, (ayat) apakah yang paling agung yang diturunkan kepada Anda?" Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Ayat Kursi", "Allahu lailaha illa huwal hayyul Qayyum." (HR. An-Nasai)

Dalam sebuah riwayat yang lain di katakan, bahwa suatu ketika Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam pernah berkata kepada Abu Dzar Radhiallahu Anhu, sebagai berikut:

"Perbandingan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dengan ayat kursi itu bagaikan lingkaran yang diletakkan dipadang luas. Bumi dan langit ibarat lingkaran kecil dan ayat kursi adalah padang luas membentang yang tidak berujung. Perbandingan langit yang tujuh di gabung dengan bumi yang tujuh dan kursi disatu sisi dengan Arsyullah disisi lain bagaikan lingkaran dit engah padang luas. Keutamaan Arsyullah dengan Kursi seperti keutamaan padang luas dengan lingkaran kecil."

2. Ayat Kursi adalah ayat yang paling diberkahi oleh Allah SWT

Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam telah bersabda:

"Ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi, tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana dan menghilangkan kesedihan lebih cepat daripada ayat kursi." (HR. Imam Abu hamid Bin Muhammad Al-Gozhali)

3. Ayat Kursi adalah penghulu Al-Qur’an

Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam, telah bersabda:

"Segala sesuatu pasti ada yang lebih unggul dan lebih tinggi. Sesungguhnya yang lebih unggul dan lebih tinggi dari Al-Quran adalah Surat Al-Baqarah. Dan di dalam Surat Al-Baqarah ada ayat yaitu Penghulu Ayat-Ayat Al-Quran, dialah Ayat Kursi."

4. Ayat Kursi adalah ayat paling utama dan mulia dalam Al-Qur'an

Ayat Kursi ini memiliki isi dan kandungan yang sangat mengagumkan yang ditunjukan dengan diturunkannya ayat kursi dengan dikawal oleh beribu-ribu malaikat. Maka ketika seseorang membaca ayat Kursi tersebut, para malaikat akan datang mendengarkan dan memberikan hormat kepadanya.

Dalam sebuah riwayat, di tuliskan dari Rabiah bin Harits berkata Rasulullah SAW, ketika beliau ditanya:

"Wahai Rasul surah Al-Quran mana yang paling utama ? Rasulullah SAW kemudian menjawab ,"Surat yang di dalamnya disebut Al-Baqarah. Kemudian beliau ditanya lagi, "Ayat mana dari Surat Al-Baqarah yang paling utama? Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Ayat Kursi dan akhir surat Al-Baqarah yang turun langsung dari bawah Arsy".

5. Ayat Kursi merupakan ayat pembuka untuk segala kesulitan

Rasulullah SAW telah bersabda:

"Barangsiapa yang belajar Ayat Kursi dan tahu hak-haknya Allah akan membuka 8 pintu syurga untuknya, masuk pintu yang mana saja dipersilahkan."

6. Ayat Kursi merupakan ayat untuk menyucikan Allah SWT, dan bagi mereka yang mengamalkannya, maka Allah SWT akan mensucikan mereka.

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam, bersabda:

"Demi Zat yang jiwaku ada dalam genggaman-Nya sesungguhnya Ayat Kursi ini mempunyai 1 lidah dan 2 bibir. Para malaikat yang menjaga Arsy senantiasa menyucikannya." ( H.R. At-Tirmidzi )

Di dalam ayat Kursi tersebut terdapat kalimat tauhid "Laa Ilaaha Illaa Huwa." Orang-orang yang memiliki tauhid yang baik, maka baginya adalah jaminan masuk syurga.

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam, bersabda:

"Sesungguhnya Allah berfirman,"Kaliamat laa ilaaha illallah adalah perlindungan-Ku, barangsiapa yang masuk dalam perlindungan-Ku dia akan selamat dari siksa-Ku."

8. Sebagai pertolongan bagi umat muslim

Dengan mengamalkan atau membaca ayat kursi sesudah Shalat fardlu atau sholat sunnah, maka Allah SWT akan memberikan pertolongannya ketika seseorang sedang berada dalam kesulitan, dan menghilangkan kesulitan-kesulitan tersebut. Selain itu, Allah SWT juga akan melindungi serta membebaskan mereka yang mengamalkan ayat tersebut dari segala hal yang tidak mereka inginkan, misalnya menghilangkan ilmu Pelet dan santet atau tenung.

9. Sebagai perlindungan bagi mahluk-Nya

Allah menjanjikan perlindungan serta pengamanan bagi siapa saja yang membaca ayat kursi tersebut, sehingga mereka akan terhindar dari segala bentuk kejahatan, terutama gangguan yang berasal dari jin dan setan.  

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam telah bersabda:

"Apabila engkau mendatangi tempat tidur (di malam hari), bacalah Ayat Kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi." (HR. Al-Bukhari)

10. Ayat Kursi Untuk Pengobatan

Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam telah bersabda :

"Barangsiapa yang membaca Ayat Kursi ketika melakukan pengobatan bekam, maka manfaatnya sungguh sangat besar, 2 kali dibandingkan bekam biasa tanpa dibacakan Ayat Kursi."

Selain sepuluh rahasia kekuatan ayat kursi dan keutamaannya di atas, berikut adalah rahasia yang lain, yaitu:

11. Menghapus keburukan

12. Ayat Kursi untuk membentengi diri

13. Ayat Kursi penuh dengan karomah

14. Ayat Kursi membuat kita berfikir secara logis (dalam hal agama)

15. Di dalam Ayat Kursi terdapat nama-nama Allah SWT

16. Memudahkan kita dalam sakaratul maut

17. Di dalam ayat Kursi terdapat izmul Azham

18. Ayat Kursi bisa membuat kesejahteraan dalam hidup

19. Ayat Kursi adalah ayat dengan 1000 berkah

20. Dengan membaca ayat Kursi maka kita akan menjadi manusia yang diutamakan (dimuliakan)

Demikianlah uraian artikel mengenai Rahasia Kekuatan Ayat Kursi. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semua.

Posting Komentar untuk "Rahasia Kekuatan Ayat Kursi"